Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Finance in de zorg 

Financial met zorg voor uw organisatie 

Financial en business partner bij het werken met marktgeoriënteerde financiële systemen in de gezondheidszorg 

MKB advies bij financieringsaanvraag, bepaling van kostprijs en verkoopprijs en voor stuur- en managementinformatie op uw dashboard.  

        Interim opdrachten

 • Opstellen jaarrekening, in zorgvuldige afstemming met Bestuur en controlerend accountant
 • Ontwikkelen liquiditeitsoverzicht, prognose en realisatie, grafisch vormgegeven, met grondslagen/uitgangspunten en toelichting op mutaties sinds de voorgaande rapportage
 • Inrichten en uitwerken P&C cyclus, inclusief begroting en jaarrekening, mede gericht op een tijdige goedkeuring door de RvT
 • Ontwikkeling management informatie die de manager uitnodigt tot sturing en actie, met dashboard, stoplichten, efficiency, spiegelinformatie, doorklikken op onderliggende specificaties
 • Onderhandelingen met zorgverzekeraars
 • Opstellen grondslagen en uitwerken van kostprijsberekeningen in relatie tot DBC
 • Ondersteunen en beoordelen business cases
 • Ontwikkeling prognose systematiek, met heldere grondslagen
 • Implementatie DBC systematiek, waarbij de zorg nadrukkelijk wordt betrokken
 • Ontwikkelen van normprofielen voor DBC
 • Inrichten AO IC, onder meer in het kader van materiele controles op rechtmatigheid
 • Voorbereiden en uitvoeren onderhandelen met zorgverzekeraars
 • Kennis van oude regelgeving zorg en toepassing van bedrijfseconomische grondslagen
 • Personeelsmanagement financien: selectie, functionering, beoordeling, ontslag, team
 • Als leidinggevende medewerkers laten groeien naar business partner
 • Financieringsaanvragen voor MKB ondernemers
 • Calculatiemodel maken voor een tenderopdracht