Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Finance in de zorg 

Financial met zorg voor uw organisatie 

Financial en business partner bij het werken met marktgeoriënteerde financiële systemen in de gezondheidszorg 

MKB advies bij financieringsaanvraag, bepaling van kostprijs en verkoopprijs en voor stuur- en managementinformatie op uw dashboard.  

Keijmel Advies bestaat uit Piet Jan Keijmel met het netwerk van partners van uiteenlopende disciplines. Piet Jan Keijmel heeft een brede achtergrond, zowel qua werkervaring als in bestuurlijk opzicht. Vanuit zijn financiële opleiding als RA heeft hij afwisselend in diverse rollen gewerkt: accountant, fiscalist, controller, financieel manager in de gezondheidszorg.

 

Sinds 2003 werkt hij zelfstandig als financieel deskundige in de gezondheidszorg. Hij verricht opdrachten op het gebied van betrouwbaarheid van de registratie, kwaliteit van het proces van cijfers, ontwikkelen van managementinformatie waarmee bestuurders en medisch specialisten daadwerkelijk kunnen sturen en beïnvloeden. Piet Jan zorgt voor het overzicht (de helicopterview) met aandacht voor de relevante details.

 

Als accountant heeft hij gewerkt op een groot (big four) accountantskantoor en bij de Belastingdienst. Daarna heeft hij gewerkt in de gezondheidszorg, als controller van een algemeen ziekenhuis dat met stevige ambities vanuit een fusie van een aantal kleinere regionale ziekenhuizen zich heeft ontwikkeld naar een modern algemeen ziekenhuis.

 

Piet Jan is oplossingsgericht, vakbekwaam, werkt zorgvuldig, houdt overzicht, weet prioriteiten te stellen en kan goed leiding geven: geeft mensen vanuit de inhoud ruimte voor ontwikkeling en stuurt op resultaten. Daarnaast is hij actueel ingevoerd in de huidige financiële aspecten (zoals DOT’s, contracten en afspraken met zorgverzekeraars, integrale tarieven, liquiditeit sturing) van zorginstellingen. Hij is gewend om met professionals om te gaan.

 

Piet Jan is actief lid van de HEAD vereniging, de vereniging van controllers en hoofden administratie in de gezondheidszorg,die zich bezighoudt met de ontwikkelingen op financieel administratief en bedrijfseconomisch terrein in de gezondheidszorg.

Piet Jan is bestuurslid bij de afdeling Centrum van de NBA. 

Onze dienstverlening is een combinatie van vakmanschap en managementinformatie met draagvlak.