Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Finance in de zorg 

Financial met zorg voor uw organisatie 

Financial en business partner bij het werken met marktgeoriënteerde financiële systemen in de gezondheidszorg 

MKB advies bij financieringsaanvraag, bepaling van kostprijs en verkoopprijs en voor stuur- en managementinformatie op uw dashboard.  

Waarom Keijmel Advies? 

De wijzigingen in de financiële sturing bij de aanbieders van gezondheidszorg gaan snel, in ziekenhuizen, in de Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicapten Zorg, Verpleeghuizen, etc. Keijmel Advies heeft ervaring door de uitvoering van diverse gevarieerde interim opdrachten in de zorg. 

Ondanks de snelle wijzigingen, de complexe DBC systematiek, de verschillende financieringsregimes, heeft u zich als management of als dokter met uw controller in deze zaken verdiept en bent u voorbereid:

  • U beschikt over DBC/DOT profielen en over DBC/DOT kostprijzen
  • U gebruikt de DBC/DOT voor de sturing door het management en de medisch specialisten
  • U kunt per vakgroep de opbrengsten en kosten bepalen
  • U heeft adequate management informatie
  • U heeft een goed inzicht in de verwachte cashflow en de belangrijkste actoren daarin 
  • U beschikt over een Planning & Control cyclus, niet alleen op papier maar ook operationeel
  • U levert tijdig de door externe toezichthouders vereiste gegevens aan

Of is uw conclusie, dat u op een aantal punten nog een belangrijke uitdaging heeft ?

 

Specialisten zeggen: “Piet Jan levert knowhow en rust in de complexe financiële structuur van de gezondheidszorg” dus neem contact met ons op om ook in uw organisatie rust te krijgen.